KONWOJE

W ramach tej usługi konwój realizowany jest, zgodnie z odpowiednimi przepisami i ustaloną procedurą : odbiór gotówki w formie zamkniętej ze wskazanych punktów / sklepy, stacje benzynowe, kasy zakładowe przewóz przedmiotów powierzonych do banku lub innej wskazanej lokalizacji, realizowany cyklicznie lub na zlecenie jednorazowe przejęcie odpowiedzialności za mienie oddane do przewozu / mienie w pieczy / i jego ubezpieczenie w ramach posiadanej polisy pakietowej Usługę konwojowania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998r., w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne(Dz. U. Nr 129, poz. 858). Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczenie go w stanie nienaruszonym określonemu adresatowi. Grupa konwojowa działa w oparciu o ścisłą instrukcję, określającą trasę konwoju, strukturę grupy i taktykę działania z uwzględnieniem procedur alarmowych w wypadku zaistnienia zagrożenia. Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań.

DEWIZA FIRMY

Od pierwszych dni swojego istnienia stawiamy na jakość, skuteczność, profesjonalizm świadczonych usług oraz poważne traktowanie każdego klienta. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu różnych sposobów dozoru fizycznego obiektów wymagających szczególnej ochrony oraz nowoczesność systemów zabezpieczenia technicznego. Nasz dewiza „by chronić i pomagać” wskazuje, że cała kadra kierownicza włącznie z pracownikami traktuje klienta priorytetowo i czuje się odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo oraz posiadane mienie. Każdy kto świadczy usługi , jak ważne jest zadowolenie klienta. Pracujemy na to każdego dnia. Jesteśmy dyskretni. Uważamy, że lojalność wobec klienta to wartość podstawowa.

Napisz do nas !

Agencja Ochrony SOKÓŁ
Sp. z o.o. 


Centrala:

30-443 Kraków,
Adama Ciołkosza 11A/2

tel/fax: 12 292-55-61
e-mail: biuro@sokolochrona.pl

NIP 945-20-82-811
REGON 120481593
KRS
0000281909

 

Koncesja MSWiA L-0178/07

 

Oddział Bochnia

ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
tel/fax: 14 611-30-00
e-mail: bochnia@sokolochrona.pl

 

OGÓLNOPOLSKIE NUMERY ALARMOWE

666 016 000 lub 801 011 238