MONITORING ALARMÓW

W ramach usługi monitoringu, sygnał alarmowy z obiektu jest natychmiast wysyłany i rejestrowany w zintegrowanym systemie informatycznym. Po otrzymaniu sygnału, operator systemu przekazuje informację patrolom interwencyjnym, które bezzwłocznie podejmują działania interwencyjne, zmierzające do uniemożliwienia powstania szkody, ujęcie sprawców oraz ochronę Państwa życia i mienia. Monitoring realizowany przez 24h na dobę, połączony z działaniem grup interwencyjnych jest obecnie najtańszym i zarazem bardzo skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia.
mon-min-1
System monitoringu jest najbardziej popularną formą zabezpieczenia mienia, wspomagającą pracę ochrony fizycznej. W skład Systemu Monitorowania Obiektów wchodzą:

    Lokalne systemy alarmowe instalowane w obiektach, reagujące na wszelkie negatywne zdarzenia oraz wysyłające informacje sygnalizujące: napad, włamanie, sabotaż, pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu, czy konieczność udzielenia pomocy medycznej.
    Nadajniki monitorowania lub modemy telefoniczne instalowane w centralach indywidualnych systemów alarmowych zapewniających transmisje danych o zdarzeniach w obiektach.

Centralna stacja monitorowania ,zintegrowana działająca w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie działające na rynku – KRONOS , umożliwiająca odbieranie sygnałów z central stacjonarnych, jak również śledzenie ruchomych celów i pojazdów w systemach GPS. Sygnały z obiektów odbierane są torami:
– telefonicznym,
– radiowym,
– gsm/gprs,
– Internet i intranet
Stacja wyposażona jest w szereg urządzeń peryferyjnych stanowiących wielopoziomowe zabezpieczenia, bazy danych, systemy archiwizacji itd. Stacja monitorowania, automatycznie bez ingerencji użytkownika, śledzi podstawowe parametry: brak zasilania sieci, sprawność akumulatorów, łączność pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą. Na życzenie użytkownika śledzi także czas załączenia i włączenia systemu w chronionym obiekcie.
Patrole interwencyjne – współpracujące z policją i strażą miejską.

DEWIZA FIRMY

Od pierwszych dni swojego istnienia stawiamy na jakość, skuteczność, profesjonalizm świadczonych usług oraz poważne traktowanie każdego klienta. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu różnych sposobów dozoru fizycznego obiektów wymagających szczególnej ochrony oraz nowoczesność systemów zabezpieczenia technicznego. Nasz dewiza „by chronić i pomagać” wskazuje, że cała kadra kierownicza włącznie z pracownikami traktuje klienta priorytetowo i czuje się odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo oraz posiadane mienie. Każdy kto świadczy usługi , jak ważne jest zadowolenie klienta. Pracujemy na to każdego dnia. Jesteśmy dyskretni. Uważamy, że lojalność wobec klienta to wartość podstawowa.

Napisz do nas !

Agencja Ochrony SOKÓŁ
Sp. z o.o. 


Centrala:

30-443 Kraków,
Adama Ciołkosza 11A/2

tel/fax: 12 292-55-61
e-mail: biuro@sokolochrona.pl

NIP 945-20-82-811
REGON 120481593
KRS
0000281909

 

Koncesja MSWiA L-0178/07

 

Oddział Bochnia

ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
tel/fax: 14 611-30-00
e-mail: bochnia@sokolochrona.pl

 

OGÓLNOPOLSKIE NUMERY ALARMOWE

666 016 000 lub 801 011 238