Praca

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV na poniższy adres. Prosimy jednocześnie o dołączenie do CV poniższego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Ochrony SOKÓŁ Sp. z o. o.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”. 

praca@sokolochrona.pl

Klauzula informacyjna (kliknij aby rozwinąć) Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Ochrony Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Ochrony Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Ciołkosza 11A/2, 30-443 Kraków. 

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Dbamy o to aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Rozwiązania dot. danych osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji. 

Dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i w związku z tym nie będą one nikomu dalej udostępniane ani przekazywane. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

•       Prawo do sprostowania danych  – poprawienie danych gdy są one błędne, uległy zmianie
•       Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym) – usunięcie danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
•       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
•       Prawo dostępu do danych – uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych
•       Prawo do przenoszenia danych – uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
•       Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
       na potrzeby marketingu bezpośredniego – zaprzestaniemy przetwarzania państwa danych w tym celu.
       W szczególnych przypadkach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie. Zaprzestaniemy      przetwarzania państwa danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
•       Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w każdej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
•       Wysyłając e-mail na adres: iod@sokolochrona.pl
•       Telefonicznie pod numerem: 12 292 55 61
•       Wysyłając na adres korespondencyjny Agencji Ochrony SOKÓŁ Sp. z o.o.
Moją państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Napisz do nas !

Agencja Ochrony SOKÓŁ
Sp. z o.o. 


Centrala:

30-443 Kraków,
Adama Ciołkosza 11A/2

tel/fax: 12 292-55-61
e-mail: biuro@sokolochrona.pl

NIP 945-20-82-811
REGON 120481593
KRS
0000281909

 

Koncesja MSWiA L-0178/07

 

Oddział Bochnia

ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
tel/fax: 14 611-30-00
e-mail: bochnia@sokolochrona.pl

 

OGÓLNOPOLSKIE NUMERY ALARMOWE

666 016 000 lub 801 011 238